Nieuws

De scouts van Klein-Sinaai kunnen gerust zijn wat betreft hun huisvesting in het oude stationsgebouw van Klein-Sinaai. Het gemeentebestuur van Stekene heeft de huurovereenkomst met de NMBS van het oud kunnen verlengen tot en met 31 oktober 2022.

Op de gemeenteraad van juni is een concessieovereenkomst goedgekeurd tussen de vzw Vlaamse Bergsport Waasland en het gemeentebestuur. De Vlaamse Bergsportvereniging zal de klimzaal uitbaten in de nieuwe sporthal, vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2030. De gemeente zal de bedragen ontvangen die de gebruikers van de klimzaal betalen. De gemeente neemt ook de kosten op zich van de nutsvoorzieningen, het herstel, de schoonmaak, de uitbatingsadministratie en de verzekeringspremies.

Deze week wordt gestart met nutsleidingswerken in de Kerkstraat.  “  De werken zullen 2,5 maand in beslag nemen.  Volgens de planning zullen de werken op 31 augustus 2014 afgerond zijn,” zegt Kris Van Duyse, schepen van openbare werken. 

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen van Sint-Gillis-Waas/Stekene houdt voortaan een maandelijkse zitdag in de kantoren van het OCMW in Stekene. “Dat is een van de aspecten van het optimaliseren van de samenwerking tussen het OCMW van Stekene en de Maatschappij voor Volkswoningen”, licht OCMW-voorzitter Dirk Backaert (Gemeentebelangen) toe....

Tradities zijn er om te koesteren. En onze Brunch van de Burgemeester is er daar zeker een van. Dat werd op zondag 23 maart nog maar eens bewezen: meer dan 260 Stekenaren (een absoluut record...
Afgelopen zaterdag, 15 maart, vond de eerstesteenlegging plaats van de nieuwe serviceflats op de OCMW-campus. Daar is men begonnen aan de bouw van 30 sociale appartementen: 27 appartementen voor senioren en 3 voor mindervaliden...

De politiezone Stekene-Sint-Gillis heeft zijn jaarverslag 2013 bekend gemaakt. Gemeentebelangen gelooft in het kunnen van onze politiemensen, en is zeer tevreden met de prioriteiten die voor 2014 werden vooropgesteld. Deze prioriteiten zijn het terugdringen van aantal inbraken, werken aan algemene verkeersveiligheid en een strenge aanpak ten opzichte van drugs.

Na de zware brand eind januari, waarbij de familie De Saegher uit Kemzeke zowat haar hele hebben en houden in de vlammen zag opgaan, beslisten enkele vrienden van de familie om een benefiet op het getouw te zetten. ...
Inhoud syndiceren