Bevolking – Communicatie – Informatica

Goede communicatie

Communiceren is belangrijk, zeker in tijden waarin we overspoeld worden door vaak nietszeggende mededelingen. De E-communicatie moet verder ontwikkeld en uitgebouwd worden. Maar communicatie is meer dan enkel een website. Daarom blijven de papieren dragers van bijzonder groot belang. De plaats die onze Stekense Kronycke hierin heeft kan nog aan belang winnen door van dit informatieblad nog optimaler gebruik te maken. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor een communicatieambtenaar die zich specifiek daarmee bezighoudt.

Openbaarheid van bestuur

Zeker in een gemeente zoals Stekene is een lage drempel uitermate belangrijk. Dicht bij de burger staan, de vinger aan de pols houden, ook in de deelgemeenten en de wijken, is noodzakelijk.

Een nog betere dienstverlening

Dat kan door de gemeentelijke diensten maximaal bereikbaar en toegankelijk te houden.

We pleiten ook voor een afhaalloket, waar alle documenten die via de website werden aangevraagd ter beschikking kunnen liggen. Op die manier moet men niet meer aanschuiven bij de betrokken diensten.

Website

Onze website moet dienstverlenend zijn, veeleer dan informerend. De website moet gebruikt kunnen worden, zo vermijdt iedereen nutteloze verplaatsingen en tijdverlies.

Gebouwen en voetpaden

Gebouwen en voetpaden moeten absoluut toegankelijk zijn.

Deel dit: