Dorpskernen Aanpakken En Verfraaien

Stekene

Wij willen nieuwe impulsen geven om de variatie in ons winkel/dorpscentrum te vergroten. We denken ook aan extra stimuli voor investeringen in nieuwe horecazaken

Kemzeke

De Chiro van Kemzeke start binnenkort met de bouw van hun nieuwe hemen. Onder impuls van ons is hier een goede (financiële) samenwerking tot stand gebracht tussen de Chiro, het gemeentebestuur en de kerkfabriek.

Door het schrappen van de oostelijke reservatiestrook van de N41 komt er ruimte voor 150 nieuwe bouwgronden. Hierbij streven we naar een gezonde mix van residentiële woningen, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen.

Klein-Sinaai

De grote werken in Klein-Sinaai zijn afgerond, de verkeersveiligheid werd verhoogd.

We willen een akkoord bereiken met de NMBS om het scoutslokaal definitief te verwerven en de groene ruimte er om heen te behouden.

In de kerk kan op een respectvolle en ingetogen wijze een vleugel worden ingericht als kapel en museum voor de fietsers.

Tot slot willen we ook hier het toeristisch aanbod vergroten, samen met de provincie.

Koewacht

Naast het O.C. Koningshei willen wij een goed uitgerust speelplein inrichten.

Hellestraat

Het centrum wordt opgefleurd met een kunstwerk, een eerbetoon aan de honderdjarige parochie.

De nieuwe wijk aan de Pastoor Van Lierdestraat komt tegemoet aan de Stekense jonge gezinnen die op die manier in eigen gemeente een eigendom konden verwerven.

Er is ook dringend behoefte aan kinderopvang in de Hellestraat.

Deel dit: