Jeugd

De omgeving Parking Tack blijft de ideale vrijetijdszone voor jeugd, cultuur en sport. Jeugd is onze toekomst. Het is dan ook zinvol om hierin volop te blijven investeren. Wij hebben hierover een duidelijke visie

Realisatie van een nieuw jeugdcentrum.

Wij zijn er van overtuigd dat het jeugdhuis De Cramme in de vrijetijdszone zijn eigen laagdrempelige plek moet krijgen. Om dit te realiseren lijkt het ons ook noodzakelijk dat er een jongereninformatiepunt in het jeugdcentrum aanwezig is.

Jeugdlokalenbeleid

Onder impuls van Gemeentebelangen, is de laatste jaren al zwaar geïnvesteerd in het veiliger maken van de bestaande infrastructuur van onze jeugdlokalen. We moeten dit werk dus absoluut vervolledigen in de volgende legislatuur, en ook het scoutslokaal in Klein-Sinaai verwerven. Chiro Kemzeke zal zijn intrek kunnen nemen in nieuwe lokalen, en ook Kring 13 kan binnenkort verhuizen naar een gloednieuwe stek.

Spelen dicht bij de centra

Onze voorkeur gaat uit naar speelbossen dicht bij de centra. Ook de bestaande speelpleinen verdienen onze blijvende aandacht op gebied van onderhoud en vernieuwing.

Speelweefsel

Uiteraard willen wij de informele speelruimte niet over het hoofd zien; er wordt immers ook gespeeld op braakliggende pleintjes, in rustige straten…. Wij willen een “Speelweefsel” realiseren, waarbij speelbos, speelplein en speelruimte worden samengebracht.

Fuivenbeleid

Fuiven op eigen gemeente moet op een gezonde en veilige manier kunnen. Het gevoerde beleid wordt dan ook verder gezet, en eventueel verstrengd indien nodig.

Riebedebie

We willen een jeugdbeleid dat aan alle leeftijdscategorieën aandacht schenkt. Zo willen we tijdens de grote vakantie een verdere kwalitatieve uitbouw van het speelplein Riebedebie. Wij houden ook een pleidooi voor een nog betere infrastructuur en een sterkere personeelsomkadering voor de gemeentelijke speelpleinwerking.

Jeugdraad

Wij zijn verheugd over de goede werking van de jeugdraad, en vinden dat die zijn uitstekende rol verder moet kunnen blijven spelen.

Deel dit: