Landbouw En Lokale Economie

Landbouw

Landbouw hebben we als landelijke gemeente broodnodig. Wij willen dan ook een gunstig en soepel vergunningensysteem blijven hanteren. Zolang dit gebeurt in harmonie met de omwonenden, en met respect voor de natuur, willen wij de leefbaarheid van deze bedrijven waarborgen en hen de rechtszekerheid geven die zij nodig hebben. Onze kleine bedrijven mogen niet opdraaien voor de agro-industrie. Daarom steunen wij als Gemeentebelangen de acties van jonge landbouwers binnen VAC, ABS en Boerenbond.

Economie

Wij kiezen voor haalbare opties en zetten ons daar 110%  voor in. Daarom willen wij:

  • Een inventaris opmaken van de locaties op ons grondgebied waar groene energie acceptabel is en kan renderen
  • Actief op zoek gaan naar nieuwe bedrijven in een gezonde mix van lager en hoger opgeleiden door Stekene te promoten bij startende zelfstandigen en uitbreidende KMO’s.
  • Onze toeristische troeven beter uitspelen en actiever werven om lokaal toerisme te promoten
  • Diversiteit van het winkelaanbod stimuleren: er is nog plaats voor speciaalzaken.
  • In overleg met de VDAB onderzoeken hoe wij onze werklozen beter kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Zo zijn hindernissen als mobiliteit, zorg voor de kinderen en andere ook onze zorg!
  • Startende ondernemers ondersteunen. Onlangs zijn op ons initiatief in de gemeenteraad de eerste subsidiedossiers goedgekeurd.
  • Het memorandum van Unizo ondersteunen.

Jaarmarkten

Wij blijven geloven in de organisatie van jaarmarkten in een modern kleedje in de verschillende deelgemeenten.

Waterbeleid… een prioriteit voor elke landbouwer

Wij willen garant staan voor duidelijke afspraken tussen gemeente- en polderbestuur. Zo vinden ook wij het noodzakelijk dat alle gemeentelijke grachten om de drie jaar worden uitgegraven, jaarlijks worden deze grachten gemaaid.

Deel dit: