Milieu

Alternatieve energie

We willen investeren in een milieuvriendelijk Stekene. We vinden het dan ook positief dat er wordt geïnvesteerd in alternatieve energie als aanvulling op de bestaande. Maar dan wel op een locatie waar zij geen belemmering vormt voor mens of dier, en als het draagvlak voldoende groot is.

Wij zijn ook steeds voorstander geweest van de gemeentelijke subsidies voor zonneboilers, zonnecollectoren, zonnepanelen en waterpompen. Hierin volgen we het beleid dat op Vlaams Gewestelijk niveau wordt uitgestippeld.

Sensibilisering

Wij willen dat er opnieuw acties in de scholen worden gevoerd om jongeren te sensibiliseren over gezonde voeding. Op deze manier willen wij kinderen doen inzien hoe belangrijk het is om dagelijks hun noodzakelijke portie groenten en fruit te verorberen. We gaan op onze scholen ook gezonde dranken promoten.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is niet meer van deze tijd. We gaan verder met het beleid dat de laatste jaren hierin gevoerd is en moeten streng optreden.

Gescheiden opvang regen- en rioolwater

De gescheiden opvang van regen- en rioolwater bij nieuwe projecten is een must.

Deel dit: