Mobiliteit

Net als elders neemt ook hier het verkeer zienderogen toe. Wie op lange termijn wil besturen en visie ontwikkelen, moet de ontwikkelingen niet alleen willen zien, maar ook proberen inschatten voor de toekomst. Vooral op gebied van mobiliteit is dit heel belangrijk.

Kruispunt Bormte/Dorpsstraat

Wij willen een planmatige visie ontwikkelen om het kruispunt Bormte/Dorpsstraat aan te pakken en het verkeer daar vlotter te laten verlopen. De eigendommen zijn reeds door de gemeente verworven.

Ontsluiting Ambachtelijke Zone

De ontsluiting van de Ambachtelijke Zone zal, zeker na de uitbreiding, nog meer aan belang winnen.

Permanente aandacht voor de fietsers en voetgangers

Wij willen een fietspad realiseren langsheen de parallelweg aan de E34. Hiervoor krijgen we een subsidie van 90%. Er moet een schoolfietspadennetwerk voor de schoolgaande jeugd uitgewerkt worden. En er komen nieuwe fiets- en voetpaden in o.m. Stekenestraat, Vlasrootstraat, Dauwstraat, Molenbergstraat en Gelaagwijk.

Parkeren

Vooral in het centrum en rond het oud station kan parkeren op drukke momenten een probleem zijn. Dit proberen we op te lossen door te:

 

  • Sensibiliseren: wie voor een langere tijd wil parkeren doet dit het beste op de markt of op de centrumparking. De parkeerstroken in de Polenlaan/Dorpsstraat zijn enkel bedoeld voor korte boodschappen.
  • Bestuderen of men bijkomende parkeerplaatsen kan creëren, zoals onlangs al gebeurd is in de nieuwe straten in het woonuitbreidingsgebied in de Dorpsstraat

Het parkeerprobleem voor vrachtwagens is niet te onderschatten. Onze gemeente telt heel wat transportbedrijven en dus heel wat vrachtwagens. Bijkomende parkeerplaatsen voor vrachtwagens dringen zich op. Een goede plaats hiervoor is de Ambachtelijke Zone.

Deel dit: