OCMW

Uitbreiding

De voorbereidingen voor de uitbreiding van het Rustoord Zoetenaard, de bouw van 30 sociale appartementen en het project Zwoezelhuis zijn rond. In principe kan alles volgend jaar gestart worden.

Vrijwilligers

Een OCMW, en dan zeker het rusthuis, kan niet optimaal functioneren zonder de hulp van vele vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel en verdienen verdere erkenning en ondersteuning.

Thuiszorgdiensten

Onze thuiszorgdiensten (poetsdienst met dienstencheques, warme maaltijden aan huis) kennen een stijgend succes. Ook de communicatie hier rond moet goed verzorgd worden.

Sociaal huis

We gaan resoluut voor een digitaal sociaal huis in plaats van een fysiek gebouw. Wie geen computer heeft kan altijd ter plaatse komen, en kan daar geholpen worden met het opzoeken van wat hij nodig heeft.

Kinderopvang

Kinderdagverblijf Dol-Fijn is onlangs voor de tweede keer uitgebreid. We moeten ook aandacht hebben voor kinderopvang in de buitenwijken, o.m. Hellestraat.

Vergrijzing

De vergrijzing is een feit, onze maaltijden (nu 160/dag) en poetsdienst (nu 380 gezinnen) aan huis zijn toegankelijke diensten en een eerste antwoord op de toenemende vergrijzing. We volgen hierbij de evolutie op de voet, zowel in de publieke als in de private sector.

Dienst opvanggezinnen

De dienst opvanggezinnen zullen wij blijvend steunen en verder uitbouwen.

Deel dit: