Onderwijs

Samenwerking

Wij zijn fier op onze waaier aan scholen en willen de samenwerking tussen de verschillende netten blijven aanmoedigen.

Blijvend leren

Naschools onderricht voor jongeren en volwassenen willen we blijven stimuleren.

Vervoer

De Lijn heeft beslist om de twee schoolbusritten tot één rit te herleiden. Dat betekent dat de kinderen die eerst opstappen heel lang onderweg zullen zijn. Daarom hebben wij beslist om vanaf volgend schooljaar de tweede aanvullende schoolbus zelf te financieren, zodat de kinderen van alle onderwijsnetten op een veilige manier naar school kunnen. Uiteraard willen we dat dit gehandhaafd blijft.

Gemeenteschool

Als inrichtende macht moet de gemeente zorg dragen voor de gemeenteschool. De school is van iedereen, schone en veilige gebouwen zijn dus belangrijk. We willen ook de ouderparticipatie bevorderen. We denken verder aan een aantal praktische zaken, zoals het heraanleggen van de kleuterspeelplaats, het nemen van energiebesparende maatregelen waar nodig (o.m. dubbele beglazing in de voorgevel), en de uitbreiding van het ICT-park.

Veilige scholen

Onze Stekense scholen moeten veilig zijn en blijven, op alle gebied: het gebouw en de omgeving, spijbelen, drugsproblematiek, pestgedrag, … Het is onze grote zorg de integriteit van onze kinderen te bewaken en te bewaren.

Kunstonderwijs

Via het gemeentelijk kunstonderwijs moet iedereen kansen krijgen om artistiek creatief te zijn. We willen, na de muziekacademie, ook de kunstacademie een betere huisvesting geven, in het klooster in de Kerkstraat. Na die verhuis kan de toegang naar de sporthal in de Stadionstraat heringericht worden.

Deel dit: