Sociale Zaken

Toegankelijke openbare gebouwen

De toegankelijkheid van openbare en andere gebouwen moet verder geoptimaliseerd worden. Hiervoor zal nauw samengewerkt worden met de adviesgroep voor personen met een handicap.

Ontwikkelingssamenwerking
Wij willen het plaatselijke 11.11.11.-comité blijvend steunen, zowel logistiek als financieel.

Bouwgronden en verkavelingen

Hier moet het sociale aspect in de gaten gehouden worden. In nieuwe verkavelingen willen we een gezonde mix hanteren tussen residentiële bouw, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen.

Huisvesting

We pleiten voor een blijvende samenwerking met de bestaande huisvestings-maatschappijen. Woningen voor specifieke behoeften (ouderen, anders-validen) moeten we in eigen beheer ontwikkelen. Ook de groeiende groep eenoudergezinnen vergt een specifieke benadering. Woningen van een slechte kwaliteit die tegen een te hoge prijs verhuurd worden,willen we aanpakken.

Seniorenwerking

Samen met alle actoren moet een visie ontwikkeld worden rond een actief en dynamisch seniorenbeleid. Het geven van een aantal cursussen, o.m. computerlessen, past perfect hierin.

Communicatie

Het uitwerken en verspreiden van een “sociale gids”.

Gezinnen

Uiteraard onderschrijven we het memorandum van onze Gezinsbonden. Zij zijn immers het beste geplaatst om te weten wat goed is voor onze gezinnen.

Deel dit: