Sport

We moeten actieve sportbeoefening stimuleren. Bewegen is immers gezond.

Infrastructuur

We zien kansen in de uitbouw van de buurtsportwerking met verschillende doelgroepen om zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen te brengen. Dit kunnen we alleen maar doen als we de huidige sportvoorzieningen betekenisvol uitbreiden. De uitbreiding van de sporthal is dan ook een absolute prioriteit.

Sportverenigingen

We moeten de logistieke steun optimaliseren voor alle sporttakken. Op die manier kunnen we onze scholen in staat stellen deze infrastructuur te gebruiken.

Subsidies

Sportverenigingen met gediplomeerde jeugdtrainers moeten we nog meer ondersteunen, door middel van gemeentelijke subsidies.

Wij willen werk maken van een evenwichtige subsidieverdeling tussen de verschillende sporttakken. Sporttakken die het regionale niveau overstijgen verdienen een speciaal steuntje in de rug. Ook de wielersport willen we niet vergeten. Dank zij ons kennen de wielerwedstrijden een heropleving. Wij vinden het nodig dat de financiële en logistieke steun blijft, zodat wedstrijden en wielertochten mogelijk blijven. Wij blijven ook fier op het succes van ons mountainbike parcours.

Fusies

We zijn er van overtuigd dat een fusieploeg tussen KFC Stekene Sportief en VV Straatje Stekene noodzakelijk is. Gebundelde krachten maken eenieder sterker, samen sterk voor Stekene . Dat geldt trouwens ook voor andere fusies tussen ploegen. Het betekent voor ons het maken van sterke clubs met een maximale jeugdwerking. Voor één fusieploeg kan de gemeente ook maximaal investeren (kleedkamers, tribune, kantine enz.).

Deel dit: