Veiligheid – Politie – Brandweer

Veiligheid en preventie

Een veiligheidsbeleid is méér dan alleen maar “meer blauw op straat”. Het is een integraal beleid. Daarom blijven wij veel aandacht besteden aan buurtwerking, aan zinvolle activiteiten en mogelijkheden voor jongeren, propere straten, goede verlichting, veilige wegen naar school, …

Politie is toegankelijk

De politie moet een klantvriendelijke dienstverlening nastreven, steeds bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Het was voor ons dan ook belangrijk om een lokaal goed uitgerust politiekantoor te behouden in Stekene. Onder impuls van onze burgemeester werd een nieuw lokaal politiekantoor opgericht in de ambachtelijke zone om te allen tijde een goede connectie te garanderen met de andere politiediensten, de lokale brandweer en hulpdiensten.

De bereikbaarheid wordt verhoogd door het gebruik van de meest moderne communicatiemiddelen (e-mail, internet, e.a.).

Wij zijn ook voorstander van een verdere fusie van onze politiediensten met behoud van lokale eigenheid, zodat we de dienstverlening aan de bevolking nog beter kunnen garanderen.

Brandweer

We blijven fier op onze brandweer, die professionalisering koppelt aan een degelijk en gemotiveerd vrijwilligerskorps. We moeten ervoor zorgen dat de brandweerkorpsen van de Wase gemeenten perfect kunnen samenwerken en op elkaar afgestemd zijn. De concentratie van bedrijven in de ambachtelijke zone en de omvorming van expresweg tot autosnelweg betekenen dat er meer middelen moeten worden vrijgemaakt voor de brandweer. Onze nieuwe Stekense brandweerkazerne is dan ook perfect gepositioneerd om als uitvalsbasis te dienen in geval van nood.

Ergernis voorkomen

Naast politieagenten kunnen ook gemeenschapswachters ingezet worden. Tot hun taken behoren o.m. toezicht aan fietsstallingen, op parkings, in de parken, zwerfvuil. Ze signaleren beschadigingen aan stoepen, bushokjes, telefooncellen, verkeersborden, straatverlichting, … Ook zij bouwen aan een goede relatie met alle Stekenaars. De gemeenschapswachters kunnen daarnaast worden ingeschakeld in het kader van een niet-politioneel preventief drugsbeleid door bijvoorbeeld zichtbaar aanwezig te zijn in de omgeving van scholen en (drukke) uitgaansgelegenheden voor jongeren. Hun aanwezigheid moet ontradend zijn. Zij kunnen de mensen snel informeren.

Snelheid

Dit is en blijft een aandachtspunt. Door op bepaalde plaatsen in het centrum en in school-omgevingen vaste borden met een snelheidsmeter te plaatsen kan men een sensibiliserend effect bekomen. Daarnaast kan men gerichte snelheidsmetingen doen met een mobiele snelheidsmeter. Bewuste en hardleerse overtreders moeten met een gericht beleid strenger aangepakt worden

Overlast en vandalisme

Wij zijn voorstander van het samenbrengen van mensen en van organisaties. Bij evenementen mag wel enige verdraagzaamheid verwacht worden. Alleen voor individuen die willens en wetens de boel vernielen mag er geen pardon zijn.

Veel ergernis komt voort uit kleine, soms banale feiten. Gericht preventief optreden is hierop een antwoord. In sommige excessieve gevallen van overlast, vandalisme of bij regelmatig verstoren van de orde moet men acties kunnen opzetten, eventueel mede met gebruik van camera’s.

Deel dit: