Verkeer

Infrastructuur

Verkeer en verkeersveiligheid zullen ook de volgende zes jaar uiterst belangrijke thema’s zijn. Voor ons blijft het ideaal om de verkeersgebruikers zoveel mogelijk hun eigen infrastructuur te geven. Omdat dit natuurlijk niet overal kan gerealiseerd worden, gaan we bij gemengd gebruik van de wegen uit van de bescherming van de zwaksten.

We zullen bij de verantwoordelijken blijven aandringen op:

  • Een herinrichting van de N403, bijv. het kruispunt Drieschouwen-Voorhout
  • Een ombouwing van de parallelwegen langs de E34 tot volwaardige wegen langs de zuidkant en noordkant.  Zo hopen we ook zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden.
  • Een  verdere ontsluiting van de ambachtelijke zone door een rechtstreekse verbinding naar de parallelweg langsheen de E34.
  • De herinrichting van het kruispunt Stropersstraat/Klingestraat aan de Paal in samenwerking met Nederland. De gesprekken hierover zijn reeds ver gevorderd.
  • Het behoud van de sneldienst S41 naar Antwerpen door De Lijn

Bereikbaarheid

De kernen en Stekene-centrum moeten goed bereikbaar blijven voor alle weggebruikers, en bij bijzondere feesten of activiteiten moeten we voorrang kunnen geven aan een winkelend, feestend en sportief Stekene. Hiervoor zullen we een slimme alternatieve route ontwikkelen.

Fietsers en voetgangers

Hier is nog wel wat werk aan de winkel. We denken aan aparte fietspaden in straten die naar het centrum van de kernen leiden: Stekenestraat, Nieuwstraat , Dauwstraat enz. Maar ook de fietspaden langs de E34 tussen de Nachtegaal- en Trompstraat en van de Koebrugstraat tot aan de grens met Sint-Niklaas moeten er zeker komen. We zullen ook investeren in het verbeteren van de bestaande fietspaden en elk jaar een aanzienlijk bedrag in de begroting hiervoor vrijmaken.

Uiteraard verdienen ook de voetpaden onze voortdurende aandacht.

Veilig naar school

We willen een sfeer creëren waarbij ouders zich niet meer genoodzaakt voelen om hun kinderen ‘omwille van de veiligheid’ met de auto naar school te brengen. Goede fiets- en voetpaden en een ontradingspolitiek voor auto’s tijdens het begin en einde van de schooluren kunnen hiervoor zorgen. We willen het schoolfietspadennetwerk verder uitwerken en promoten

Kerkwegels

Waar mogelijk moeten er kort-verbindingen komen voor fietsers en voetgangers van de buitenwijken naar het centrum. De zalige ouderwetse traditie van de kerk- of voetwegels moet hersteld worden. Het moet mogelijk zijn om een wandelpad langs de Stekense vaart te organiseren en om de ‘Blauwe Wegel’ tussen Kemzeke en Stekene echt attractief te maken. En de bezorgdheid om ‘trage wegen’ zal je ook in elke beslissing van ons terugvinden, uiteraard in samenwerking met de landbouworganisaties.

Deel dit: