Wij Houden Woord!

Zoals u dat van ons gewoon bent, gaan wij alle zes jaar een aantal engagementen aan. Zes jaar geleden hebben wij zeven concrete punten vooropgesteld. Hieronder evalueren wij, samen met u, hoe we het er vanaf gebracht hebben.

1. We ijveren voor een Stekene waar het goed is om wonen

Gemeentebelangen wil al jaren dat Stekene een ideaal woonoord is en blijft. Hiertoe hebben wij heel wat extra woongelegenheid gecreëerd, o.m. in de nieuwe wijk op Bosdorp, de uitbreiding van de wijk aan de Pastoor Van Lierdestraat in de Hellestraat en de binnengronden tussen Stadionstraat, Bormte en Dorpsstraat. Ondertussen wordt door de privésector ook een woonuitbreidingsgebied in Kemzeke en Klein-Sinaai voorbereid

2. Veiligere jeugdlokalen en sportpark aan de expresweg

De pleinen van het sportpark aan de expresweg zijn gereali-seerd. Meer nog, er zijn ook multifunctionele ter-reinen gekomen, waar o.m. CrammerocK zijn plaats gekregen heeft. En alle jeugdlokalen zijn nagekeken op brandveilig-heid en in orde gebracht waar nodig. Dat zullen we in de toekomst blijven doen. Ondertussen zijn de lokalen voor Kring 13 voltooid en is ook de weg gebaand voor de nieuwe Chirohemen in Kemzeke.

3. Voorrang aan verkeersveiligheid

Voet- en fietspaden werden systematisch aangepakt waar nodig. De Brugse Heirweg in Klein-Sinaai werd helemaal heraangelegd. Het fietspad op de oude spoorwegroute werd volledig verlicht. Onderhoud van fiets- en voetpaden blijft een permanente opdracht.

4. De centrumzone wordt voltooid

Wij zien de centrumzone, we spreken liever van vrijetijdszone, als het kloppende hart van het Stekense verenigingsleven, met plaats voor jeugd, cultuur en sport. Daarom blijven we opteren voor een centrale locatie waar deze drie segmenten elkaar vinden: een nieuwe bibliotheek, een nieuw jeugdcentrum, een uitbreiding van de sporthal en een grote gemeentelijke zaal met vergaderlokalen, repetitieruimten e.d. Dit in navolging van de muziekacademie die we in Amelberga hebben uitgebouwd en voorzien hebben van een professioneel auditorium. Uiteraard zorgen we er voor dat elke investering betaalbaar blijft.

5. We promoten toeristisch Stekene

Ook dit is een blijvend engagement. Deze legislatuur konden we, samen met de provincie, een prachtige picknickplaats inrichten langsheen de vaart in Klein-Sinaai. Er werden fiets- en wandelpaden uitgewerkt in lusvorm, en er zijn tal van brochures en folders uitgegeven om onze gemeente te promoten. Het bos- en natuurgebied De Stropers trekt sinds de volledige herinrichting dagelijks heel wat wandelaars extra aan. En met de wielerkerk en de verbroedering met het Franse La Bastide d’Armagnac zetten we ook Klein-Sinaai definitief op de toeristische kaart.

6. Met de uitbreiding van de ambachtelijke zone stimuleren we het ondernemerschap en de werkgelegenheid

Iedereen heeft ondertus-sen al kunnen zien dat de Ambachtelijke Zone uit-gebreid is. Dat dit alles goed is voor de werk-gelegenheid hoeft geen betoog. Deze uitbreiding heeft onder onze impuls, in samenwerking met MIWA tevens toegelaten één van de mooiste container-parken uit de regio uit te bouwen.

7. De OCMW-campus groeit verder

Ook hier hielden we woord: Kinderdagverblijf Dol-fijn is uitgebreid, de buitendiensten van het OCMW verhuisden naar de nieuwe campus op het Pauwel Hauweplein, de vergunningen voor de uitbreiding en verbouwing van rustoord Zoetenaard zijn rond, er kan begonnen worden aan de bouw van het Zwoezelhuis, en de werken voor de 30 nieuwe sociale appartementen zijn reeds gestart.

Deel dit: